OppdrettsInformasjon

Her er informasjon om oppdrettet:

Gruppe CICHLIDER
Familie Cichlidae
Slekt Labidochromis
Art Caeruleus
Valør Bronse
golden malawi 002 1140x600
duboisi maswa 002 1140x600
duboisi maswa 003 1140x600