Med mange akvarium i hus er det lett for at det blir endel funkt, da kreves det god utlufting og vantilasjon. Av og til trenger man også en egen avfukter for å ha kontroll med fuktigheten. Vi gikk til innkjøp av en Cotech 20 Luftavfukter fra Clas Ohlson. Denne drar ut opp mot 20 liter i døgnet og koster litt i underkant av 2000,- Den kommer med en innebygget oppsamler på 3 liter, men man kan også koble den til en ekstern dunk om man vil. Det gjorde vi og det fungerer veldig godt hos oss.

Man kan stille inn avfukteren til å slå seg på ved en viss prossent luftfuktighet, eller man kan bruke en timer funksjon som slår den av og på, mange muligheter her. Anbefaler alle som har problemer med luftfuktighet til å skaffe seg en slik.


Her er en link til avfukteren.
http://www.clasohlson.com/no/Cotech-20-l-luftavfukter/Pr365205000

avfukter 1140x600